beschrijving beschrijving

Kaart van de baaien rond Kaapstad

Afbeelding

Kaart van de baaien rond Kaapstad

Anoniem / Anonymous / Loots, Johannes

Titel Leupe: "Kaart van het Kaapland tot voorbij de Tafelbaai, rekenende van de Saldanhabaai af. Met een overzicht van de in het binnenland gelegen gehuchten."

Het inzeilen van de Tafelbaai vereiste kennis van de ondiepe gronden en rotsen, die op deze kaart met kruisen en stippen zijn aangegeven. De Saldanhabaai was een veiliger alternatief, en de kaartenmaker heeft daar verschillende peilingen genoteerd om navigatie daar te vergemakkelijken. Ook zijn de rivierstelsels en nederzettingen uitgebreid getekend. De kompaslijnen zijn door Johannes Loots te Amsterdam gedrukt en de tekening zal dus waarschijnlijk in de eerste helft van de achttiende eeuw gemaakt zijn.

Het noorden is links.

Schaal ± 1 : 300.000.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.