Post

Leeukop

Zuid-Afrika

Leewenkop was gelegen bij de Leeuwenberg aan de westkust van de Kaap. Leeuwenkop was aanvankelijk bedoeld als seinpost en uitkijkpunt voor de kustverdediging. De locatie werd rond 1657 door van Riebeeck aangewezen voor het plaatsen van vuurbakens. Tot op het einde van het VOC-tijdperk was het een belangrijke post, mede omdat vanaf Leeuwenkop Robbeneiland en Dasseneiland zichtbaar waren.

Afbeeldingen