beschrijving beschrijving

Kaart van de landerijen rondom Kaap de Goede Hoop

Afbeelding

Kaart van de landerijen rondom Kaap de Goede Hoop

Potter, Pieter

Titel catalogus Leupe (NA): Kaart der uitgegeven landeryen.

Kaart van de landerijen uitgegeven aan de vrije burgers, voorheen werkzaam als VOC-dienaren, aan de Tafelbaai.

Volgens een notaitie op de kaart werden de gronden aan De Vrije Sijmons Gezelschap in vrij eigendom gegeven volgens het erfboek van 1657.

Opmerking (NA): de nieuwe erfbrief gepasseerd en geregistreerd in het erfboek van 4 december 1658.

Notities verso: Amsterdam, Caerte groot bestecq verthoonende alle de gecultiveerde Landerijen aen de Caap, Nr. 29.

Legenda: A-W

Topografische namen aangeduid op deze kaart: taeffel baij, taeffel bergh, leeuwenbergh.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Zandvliet, K., Mapping for Money: Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and (1998)