beschrijving beschrijving

Fort Oranje en de oostelijke kust van Ternate

Afbeelding

Fort Oranje en de oostelijke kust van Ternate

Reimer, Carl Friedrich / Vaillant, I.O. / Verhuell, C.A. / Gravestein, J.F.L van

Titel in catalogus Leupe (NA): Situatieplan van 't Fort Oranje, behelsende de Oostelyke Kust van het Eyland Ternate, van de Lagune tot voorby Tolucco enz..

Datering 18e eeuw: commissie defensie wezen.

Kaart van de oostkust van het eiland Ternate tussen de Laguna en fort Tolucco met aangegeven de geleding van de kampongs of wijken van Ternate rond het fort Oranje.

Notities verso: Nr. 2 met inkt..

Zichtbaar zijn de steenbranderij en de kalkbranderij.

Topografische namen op deze kaart vermeld: Kalamatah, post Kajoemeirah, Kampong China, Kampong Makassar, Santoni, B'loelo Madesse, Sneero, Mootie, Fakoewe, Branka Sengaadjie, Gamsoenie, Branke Nagri baroe, Kampong Xoela.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.