Fort

Kajoe Meirah, fort

Indonesia

Kajoe Meirah is ook bekend als de vestiging Kalamatta, gelegen ten zuiden van Ternate stad. Er is in Kajoe Meirah een fort dat waarschijnlijk in 1609 door de Nederlanders gebouwd is (zie aldaar). Het fort had als basis een onregelmatige vierhoek met vier puntige bastions. Op het einde van de 18de eeuw heeft de VOC plannen om een nieuw fort op te richten gezien de bouwtekeningen die over zijn gebleven. Het fort kwam gereed toen de Engelsen Ternate overnamen.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

Wall, V.I. van de, De Nederlandsche oudheden in de Molukken (1928)