beschrijving beschrijving

Plattegrond van het fort Hollandia te Pocquessoe

Afbeelding

Plattegrond van het fort Hollandia te Pocquessoe

Anoniem / Anonymous

Plattegrond van het fort Hollandia te Pocquessoe.

Titel catalogus Leupe (NA): Het Fortress Hollandia tot Bokeshoe.

Het Fortress Hollandia tot Bokeshoe.

Notities verso: No. 12 Fortres Hollandia. Register 8, Deel 1, Folio 32, Portefeuille .. [geschreven op een blauw etiket] / 450 [met vette cijfers gestempeld op een etiketje].

Legenda: Declaratie / 1. Poort van de Wagt / 2. Een oud vervallen Gebouw / 3. Een ditto; bijde zonder Plat / 4. Reegen bak / 5. 's Commandanten Wooning, waeronder Een Pakhuuys / 6. Slaapkaamer, waeronder's adsistenten Wooning / 7. een Bortessie / 8. Stompe Tooren, waerin Een Wooning / 9. 10 twee Schilder huysen. / Na: de 1ste, 2de en 3de Bastion zyn verwoest, waervan de 1ste tot Een slaeve gat gebruykt word. / 'T oude Gouvernement is ten Eenemael vervallen, staende alleening nog de Muuren daervan.

Rechtsonder: No: 2.

Op verschillende plekken op de kaart: 751 [in potlood].

Middenboven: 17e LXIII.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.