beschrijving beschrijving

Kustprofielen van de Noord-Molukken

Afbeelding

Kustprofielen van de Noord-Molukken

Jolinck, Heyndrick Dircxz.

Onderweg van Ambon naar Ternate kwamen de Amsterdam en de Utrecht van de Tweede Schipvaart naar Oost-Indië half mei mei 1599 in de Noord-Molukken, om uiteindelijk 22 mei voor Ternate te arriveren. Heyndrick Dirrecksen Jolinck, stuurman van de Amsterdam, tekende in het scheepsjournaal deze kustprofielen van de verschillende eilanden op de route.

Linksboven het eiland Mandioli, een eiland ten westen van Bacan, zoals gezien op 4-5 mijlen afstand in noord-ten-oostelijke richting. Daaronder een profiel van Bacan zelf, zoals gezien op ongeveer 7 mijlen afstand in ruwweg noordoostelijke richting. Weer daaronder een eilandje dat hij ‘Caletto’ noemt (mogelijk Latalata, ten noordwesten van Bacan). Onderaan de pagina, tenslotte, een profiel van de eilanden Makian en Moti (hier 'Motier' genoemd), op ongeveer 10 mijlen afstand in noordoostelijke richting gezien.

Bovenaan de rechterpagina twee profielen van Ternate en Tidore. Op de tweede hiervan is ook het eiland Hiri, net ten noorden van Ternate, opgenomen. Deze toont de eilanden zoals gezien wanneer Ternate op ongeveer 10 mijlen afstand lag in noord ten oostelijke richting. Daaronder een profiel van Moti en Makian, gezien in vanaf de zelfde locatie, i.e. in zuidoostelijke richting.

Onderaan, tenslotte, een kustprofiel van het iets oostelijker gelegen, en veel grotere maar dunner bevolkte Halmahera, dat hij hier naar de eigentijdse Spaanse en Portugese namen 'Geilolo' noemt, zoals gezien in ruwweg noordoostelijke richting.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Keuning, De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië̈ onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600 : journalen, documenten en andere bescheiden (1938-1951)