beschrijving beschrijving

Kaart van de Fuikbaai

Afbeelding

Kaart van de Fuikbaai

Schrijver, Cornelis

Titel Leupe: Plan van d' Fuykhaven, met het fort Collenburg.

Het meest oostelijk gelegen verdedigingswerk op Curaçao uit de tijd van de Nieuwe WIC was Fort Collenburg, dat in 1714 na de Franse aanval onder Jacques Cassard werd opgericht tegenover de toegang tot de Fuikbaai. De kleine versterking zonder bastions kreeg toen aan de zeekant een batterij van maximaal zes kanonnen en was aan de landzijde zelfs in het geheel niet voorzien van geschut. In deze weinig effectieve vorm is Fort Collenburg tot het eind van de compagniesperiode gehandhaafd, zonder dat er ooit serieuze plannen zijn opgesteld voor verbetering en uitbreiding. Projectkaarten en -plannen zijn dan ook niet beschikbaar.

Deze schematische kaart van de Fuikbaai als geheel diende als bijlage bij het rapport van kapitein Cornelis Schrijver uit 1737, die daarin ten aanzien van de defensie ter plaatse verder ook geen aanbevelingen doet. Wel vermeldt hij in de legenda met enige kritische nadruk de laagte van de fortmuren, die het noodzakelijk maakten om de schietsleuven voor de kanonnen zo nauw te maken dat een vijand er niet doorheen kon klimmen.

Het noorden is boven.

Schaalstok van 2400 voeten = [ca. 1 : 3.420].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)