beschrijving beschrijving

Kaart van de Fuikbaai

Afbeelding

Kaart van de Fuikbaai

Schrijver, Carel Gustaaf / Esdré, Godfried Carel

Titel Leupe: _Plan van het Binnenwater of Haven van de Fuik, benevens de peilingen op de Kust, tusschen de Schout by nachts

en Vice-Admiraals hoek._

Het meest oostelijk gelegen verdedigingswerk op Curaçao uit de tijd van de Nieuwe WIC was Fort Collenburg, dat in 1714 na de Franse aanval onder Jacques Cassard werd opgericht tegenover de toegang tot de Fuikbaai. De kleine versterking zonder bastions kreeg toen aan de zeekant een batterij van maximaal zes kanonnen en was aan de landzijde zelfs in het geheel niet voorzien van geschut. In deze weinig effectieve vorm is Fort Collenburg tot het eind van de compagniesperiode gehandhaafd, zonder dat er ooit serieuze plannen zijn opgesteld voor verbetering en uitbreiding. Projectkaarten en -plannen zijn dan ook niet beschikbaar.

Deze grote anonieme situatiekaart van de Fuikbaai was door ‘de Ingenieurs’ in mei 1742 naar Amsterdam gezonden. Afgaande op het handschrift en de kompasroos waren deze ingenieurs Carel Schrijver en Esdré die beide vergelijkbare kaarten van de andere baaien op Curaçao hebben getekend.

Oorsprong: missive der ingenieurs van 22 mei 1742.

Het noorden is linksboven.

Schaalstok van 100 Roeden Rijnlands = [ca. 1 : 3.600].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)