beschrijving beschrijving

Kaart van de Fuikbaai

Afbeelding

Kaart van de Fuikbaai

Geerts, S.

Titel Leupe: Plan van de Fuikhaven, met de daaraan gelegen stranden, de mond der St.Barbara's Haven enz.

Deze kaart van S. Geerts uit 1754 bestrijkt de Fuikbaai met het aangrenzende kustgedeelte tussen de monding van het Spaanse Water (‘St Barbera Haaven’) in het westen tot kort voor de Lagún Blanku in het oosten. Aan de westzijde sluit deze kaart aan op die van de Caracasbaai (VEL647), zij het dat de schaal daar bijna tweemaal zo groot is. De vorm van de Fuikbaai zelf ontleende Geerts klaarblijkelijk aan de twaalf jaar oudere kaart van de ingenieurs Esdré en Schrijver (VEL638A-B), maar de overige topografie volgt zijn eigen opnemingen.

Het noorden is linksboven.

Schaalstokken van 600 Roeden Rijnlands = [ca. 1 : 3.570] / [inzetkaart] 60 Voeten Rijnlands = [ca. 1 : 115].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)