Post

Nieuw-Amsterdam, Berbice (II)

Guyana

Vanaf 1627 zijn de Nederlanders actief met het koloniseren van het gebied rondom de monding van de rivier Berbice, tegenwoordig Brits-Guyana. In deze riviermonding lag een moerassig eiland bekend met de naam Krabben Eiland omdat er veel krabben gevangen werden. Recht tegenover het eiland aan de kust had de Sociëteit van Berbice, die vanaf 1732 de kolonie bestuurde, een fort gebouwd: fort Andries. Dit uit steen opgetrokken fort, dat omringd was door een palissade, kreeg de naam van de toenmalige gouverneur van de kolonie, Johan Andries Lossener. Het fort lag aan de oostelijke oever van de monding van de rivier Berbice en werd belangrijker vanaf 1763, toen verschillende kolonisten en plantagehouders fort Nassau, bij de post genaamd Nieuw Amsterdam, verlieten door een slavenopstand en zochten bescherming bij fort Andries. In de omgeving van het fort ontstond na 1785 de nieuwe hoofdstad van Berbice, Nieuw-Amsterdam. Deze locatie werd de nieuwe zetel van het koloniale bestuur en verving daarmee de gelijknamige plaats, stroomopwaarts gelegen bij fort Nassau.

Afbeeldingen