beschrijving beschrijving

Kadastrale kaart van 28 erven gelegen ten zuiden van de nieuwe stad in Berbice

Afbeelding

Kadastrale kaart van 28 erven gelegen ten zuiden van de nieuwe stad in Berbice

Schoonenbeek, Jan van

Titel Leupe: “Platte grond van de nieuwe Stad in Rio Berbice”.

Jan Carel Willem Herlin bleef tot 1790 werkzaam voor de Sociëteit als opzichter-generaal en vanaf 1787 ad interim ook als eerste landmeter in de kolonie. Begin 1790 arriveerde diens opvolger, de landmeter Jan van Schoonenbeek, die tevens als opzichter van de gouvernementswerkplaatsen zou fungeren. Het jaar daarop nam hij feitelijk ook de taak van Herlin over, die zich intussen op eigen gezag had teruggetrokken uit de dienst, waarop de directie Van Schoonenbeek in oktober 1791 de (civiele) positie van ‘Architect en Opzigter van alle de Colonie Werken’ verleende. In deze hoedanigheid presenteerde hij in hetzelfde jaar nog voorstellen tot wijziging van het ontwerpplan van Herlin voor Nieuw-Amsterdam en voor de uitbreiding van de stad met nieuw uit te geven vrijmanserven ten zuiden van de gouvernementswijk.

Dit kadastrale plan geeft de zogenoemde eerste voorpolder weer, een strook ontwaterd en bouwrijp gemaakt land langs de rivier die aan de noordzijde aansloot bij de gouvernementswijk (zie de inscriptie linksonder) en door Van Schoonenbeek was ingedeeld in 28 woonerven voor de verkoop aan particulieren. Op zijn kaart is de intekenlijst rechtsboven nog leeg, maar in de verdere loop van de jaren negentig werden deze percelen alsnog bebouwd en volgde ook al de aanleg van de tweede voorpolder van eveneens 28 erven, die onder een kleine hoek zuidelijk aansloot bij de eerste.

Het noorden is links.

Schaalstok van 340 Rhijnlandse Roeden = [ca. 1 : 1.450].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)