beschrijving beschrijving

Ontwerp voor de ambtswoning van de gouverneur in Nieuw-Amsterdam

Afbeelding

Ontwerp voor de ambtswoning van de gouverneur in Nieuw-Amsterdam

Herlin, Jan Carel Willem

Titel Leupe: Plans, platte gronden, opstanden voor gebouwen voor de nieuwe stad, het gouvernement enz.

De militair ingenieur Jan Carel Willem Herlin die begin 1780 aankwam in Berbice als opvolger van d’Arnaud, tekende meteen in dat jaar een ontwerp voor een nieuwe hoofdwacht in Fort Nassau (dus nog altijd de provisorische versterking van 1764) al kwam deze pas in 1785 aan in de Republiek. In antwoord op zijn voorstel voor de hoofdwacht lieten de directeuren hem weten dat dit project en eventuele volgende voor Nieuw-Amsterdam overbodig waren geworden, omdat zij intussen Abraham van der Hart hadden gevraagd geheel nieuwe plannen voor de hoofdplaats op te stellen.

Herlin diende zijn aandacht nu vooral te richten op de versterking van Fort Sint Andries en de andere posten aan de benedenloop van de Berbice, teneinde de kolonie beter weerbaar te maken tegen een aanval vanuit zee (zie VEL1619). Tegelijkertijd moest hij erop toezien dat Nieuw-Amsterdam in een zodanige staat van verdediging bleef dat de plaats in geval van een slavenopstand niet meer ontruimd hoefde te worden, zoals in 1763. Tenslotte diende hij ook een nieuwe ambtswoning voor de gouverneur en de ontvanger-generaal te ontwerpen. De hier getoonde tekening van de eerstgenoemde woning draagt weliswaar zijn naam, maar is waarschijnlijk een kopie, gelet op het afwijkende handschrift en de belettering. Naast twee plattegronden, twee profielen en de facade toont de schets ook drie technische tekeningen van de balkconstructies. De locatie van het gebouw is met de letter d aangeduid op Herlins plan onder VEL1659.

Schaalstok van 48 Rijnlandse voeten = 12 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Netscher, P.M., Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary en Berbice, van de vestiging der Nederlanders... (1888)

Bosman, Lex, Nieuw Amsterdam in Berbice (Guyana). De planning en bouw van een koloniale stad, 1764-1800 (1994)