beschrijving beschrijving

Kaart van de Surinaamse kust

Afbeelding

Kaart van de Surinaamse kust

Vos, J. / Veelwaard, D. / Hulst van Keulen, Wed. Gerard

Titel Leupe: Kaart van de Kust van Nederlandsch Guyana, met bijzondere plans van de rivieren Suriname, Coppename, Corantyn en Nickerie enz.

Deze kaart van de kust van Suriname beoogt routes tussen de Surinaamse rivieren en van Suriname naar andere delen van het Nederlands koninkrijk weer te geven. Zo is ook de trek van het fregat Algiers en het transportschip Dordrecht rechts op de kaart in beeld gebracht. De kust bevat louter plaatsnamen en rivieren. Op zee zijn peilingen gegeven en zeebanken aangeduid. De inzetkaarten boven op de kaart tonen de meest belangrijke waterwegen met gegevens die gebruikt kunnen worden op de mondingen binnen te varen.

Het noorden is boven.

Schaal van 1/75000.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.