beschrijving beschrijving

Kaart van de rivieren van Suriname

Afbeelding

Kaart van de rivieren van Suriname

Keulen, Gerard van

Titel Leupe: Pas-Kaart van de rivieren Commewina, Suriname, Suramaca, Cupanama en Courantin, vertoonende alle desselfs Plantagien en wie dezelve bezitten.

Deze kaart toont de plantages langs de belangrijkste rivieren van Suriname, een duidt deze aan met hetzij de naam van de plantage, hetzij die van de eigenaar. De namen van kreken zijn op een vergelijkbare wijze weergegeven. De kaart bevat ook peilingen, aanduidingen van heuvels, sierboompjes, en aanduidingen van zandbanken. De rivieren zijn grof getekend wat gezien de vroeg achtiende eeuwse oorsprong van de druk aantoont dat weinig gebruik is gemaakt van de toen al toenemende topografische informatie in de Nederlandse Republiek.

Het noorden is onder.

Schaal van 12 Duitse mijlen = 158 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.