beschrijving beschrijving

Kaart van geheel Suriname

Afbeelding

Kaart van geheel Suriname

Rosevelt, Johan Francois Adriaan Cateau van / Lansberge, J.F.A.E. van / Smulders, A.J.

Titel Leupe: "Kaart van Suriname naar de opmetingen gedaan in de jaren 1860-1879 door J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E. van Lansberge." Met kartons voorstellende: plattegrond van Paramaribo en een kaart Nieuw-Rotterdam met aanduiding van het weggespoelde deel en van de nieuwe vestigingsplaats Nieuw-Nickerie."

Deze kaart is gebaseerd op landmetingen die de auteurs tussen 1861 en 1879 hebben uitgevoerd. De originele tekeningen van deze metingen behoren tot de voormalige collectie van het Tropenmuseum. Van Rosevelt bereikte Suriname rond 1844 als kannonier en kreeg in 1861 de opdracht de grens bij de Marowijnerivier in kaart te brengen. Een jaar later werd hij gevraagd goudvelden in de kolonie te zoeken. Omdat tijdens de werkzaamheden bleek dat de huidige kaarten, en zelfs die van Van Heneman, te beperkt waren, begon hij samen met zijn vriend Van Lansberge aan een overzichtwerk wat uiteindelijk het gehele achterland in kaart zou brengen. Van belang is dat de kaart gemaakt is tijdens de slavenemancipatie in 1863. Hierdoor verdwenen veel plantages, die echter op deze kaart nog steeds genoemd worden. Ook voegde Van Rosevelt opmerkingen toe over de natuur en cultuur van de kolonie, en gaf hij aanwijzingen voor goudzoekers. De kaart bevat tevens drie inzetkaarten.

Het noorden is boven.

Schaal 1 : 200.000.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.