beschrijving beschrijving

Overzichtskaart van het 'bewoonde en gecultiveerde gedeelte' van de kolonie Suriname

Afbeelding

Overzichtskaart van het 'bewoonde en gecultiveerde gedeelte' van de kolonie Suriname

Heneman, Johan Christoph van

Titel Leupe: Kaart van het bewoonde en bebouwde gedeelte der Colonie Suriname in groot bestek, met eigentijdse bladwijzer.

Dit is Henemans overzichtskaart en bladwijzer voor zijn veelbladige kaart van Suriname op grote schaal (VEL1677A-G). De opdracht hiertoe werd gegeven in de resolutie van de directeuren van de Sociëteit van Suriname van 18 april 1787 en is linksonder op de kaart gekopieerd. Deze opdracht geeft precies de vorm aan waarin die kaart moest worden vervaardigd en bewaard. Het te vergroten deel van de overzichtskaart, waarvoor Heneman de bladen 5 en 6 van de gedrukte versie uit 1784 gebruikte, moest worden verdeeld in zes hoofdvakken van elk twintig deelvakken, welke laatste de afzonderlijke kaartbladen op het formaat van ca. 105 x 69 cm zouden vormen. Deze dienden na voltooiing per hoofdvak in zes aparte portefeuilles te worden bewaard, zodat de directeuren elk gewenst onderdeel van de enorme kaart ‘met een opslag van een Oog’ zouden kunnen raadplegen. Heneman heeft voor zijn eerste serie van 91 bladen de hoofdvakken aangeduid met de letters A t/m F en ze bovendien elk van een eigen kleurmarkering voorzien, die terugkomt in de kaartmarges en op de omslagen van de portefeuilles. Deze oorspronkelijke kleuraanduidingen zijn mede bekend uit een inventarislijst van de Directie van de Colonie Suriname uit mei 1796 (Nationaal Archief 2.01.28.01 inv.nr. 187): de portefeuille met de kaartbladen van hoofdvak of sectie A (4 bladen) wordt daarin omschreven als donkergroen, B (14 bladen) is geel, C (13 bladen) is lichtgroen, D (20 bladen) is purper, E (20 bladen) is blauw en F (20 bladen) is oranje. Daarnaast was er een gespikkelde paarse portefeuille met aanvullende kaarten (24 bladen, appendices A t/m Y) en bladen van nieuw uitgegeven landerijen in sectie C (12 bladen, extra serie A t/m M). Niet vermeld in 1796 waren uiteraard de kaarten die Heneman nadien nog maakte van de nieuw uitgegeven cultuurgronden in sectie F en de toegevoegde, westelijk aansluitende sectie G; deze vormen tegenwoordig een extra serie I t/m XIX (19 bladen).

Het noorden is onder.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)