Post

Luanda

Angola

São Paolo de Loanda was het grootste Portugese slavendepot aan de Afrikaanse kust. In 1641 veroverden de Nederlanders de stad Loanda aan de kust van Angola. De veroveraars herdoopten het Portugese fort met de naam Aardenburgh. Al eerder deed de WIC in 1624 een poging Loanda te veroveren, maar door onvoldoende manschappen en schepen mislukte de aanval. Tussen 1641 en 1648 beheerden de Nederlanders er de slavenhandel. In deze periode werd het gebied Loango-Angola bestuurd door een gouverneur die in São Paolo de Loanda zijn zetel had en niet vanuit Elmina, waar de WIC haar hoofdbestuur voor de Afrikaanse westkust had.Het gebied bleek eerder verlies dan winst op te leveren: Tussen 1641 en 1648 werden er slechts 14.000 slaven uit Loanda getransporteerd. Na 1648 werd er door de WIC niet meer gevaren op plaatsen die zuidelijker lagen dan Congo.

Images