beschrijving beschrijving

Kaart van een kanaalontwerp tussen de rivieren Suriname en Saramacca

Afbeelding

Kaart van een kanaalontwerp tussen de rivieren Suriname en Saramacca

Böhm, Johann Gottfried Rabanus

Titel Leupe : Kaart van de geprojecteerde doorsnyding tusschen de rivieren Suriname en Saramaca (ter hoogte van de redout Purmerend).

Deze kaart laat een projectplan zien voor het gebied gelegen tussen de rivieren Suriname en Saramacca ten Noordwesten van Paramaribo.

Dit plan omvat de aanleg van een kanaal lopende van de Suriname Rivier naar de Oranje Kreek, die in verbinding staat met de Saramacca Rivier.

Het land aan weerszijden van het kanaal is verdeeld in lange kavels voorzien van de nummers 1 t/m 87.

Van elk kavel zijn de breedtes aangegeven in Kettingen.

In de kavels staat de tekst : Landen de welke langs het Canaal Kunnen vergeeven worden.

Zie ook de kaarten 1767A, 1767B, 1768, 1772, 1773.

overgezonden bij missive Gouv gen van 27 sept 1786 ad I.

Schaal van 1000 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 218 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.