Post

Accra

Ghana

De meest oostelijk gelegen grote Nederlandse handelspost aan de Goudkust was fort Crevecoeur in Accra. De contacten tussen de WIC en dit gebied bestonden al sinds 1624. Pas in 1647 werd hier een handelspost gesticht. In datzelfde jaar ontving de Compagnie, tegen betaling van goud aan de plaatselijke vorst, een monopolie op de handel in Accra. Twee jaar later werd het kantoor omgebouwd tot een fort. Het eerder genoemde monopolie bleek alleen op papier te bestaan, want al snel konden ook de Denen en de Engelsen zich vestigen in Accra. Vooral de handel in slaven was voor de WIC-post in Accra van groot belang. Een goede band met de Ashanti was cruciaal voor de handel van de West-Indische Compagnie in dit gebied. De Ashanti is een verzamelnaam van verschillende rijken in het achterland van de Goudkust die zich in het eind van de 17de eeuw hadden verenigd tot een confederatie. De voornaamste handelsroute liep van Accra aan de kust tot Kumasi, de hoofdstad van de Ashanti, in het binnenland.

Images