9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de zuidwest punt van Celebes

Kaart van de zuidwest punt van Celebes
 
 

Titel catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, zonder de afbeelding van het fort Rotterdam, met 'kaart als voren' wordt bedoeld de titel van VEL1293: Caarte ende teykeninge van Macassar, in den jare 1693 door my ondergesz. bereyst, opgesteld ende verdeeld enz., nemende haar begin van de hoek van Tanakeke ofte Ponagoe genaemt, ende koers nemende tot Padangkeke, insgelyks aan de Oostsyde van de hoek van Lassoy ofte Tengielles tot de Groote rivier van Tsindrana Bone strekkende enz..
Rechtsonder genummerd: 11.a.
Atlas Amsterdam.
Notities verso: 652 b / N2:18 [in potlood].

vervaardiger Graaff, Isaac de

(landmeter / kaartenmaker)

periode

ca. 1695

materiaal

papier

soort tekening
techniek

pen

inscriptie

- Graaff, Isaac de

afmetingen

73,5 x 51,5 cm

nummer

VEL1294

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Maros Bulukumba Bantaeng Goa (Sulawesi)
fort(en) Rotterdam, fort (Makassar)

vesting   kompas / windroos   plattegrond / kaart