beschrijving beschrijving

Afstandwijzer tussen Accra en Axim

Afbeelding

Afstandwijzer tussen Accra en Axim

Magnin, A.

Titel Leupe: Afstandswijzer van Axim tot Hollandsch Accra, gerekend langs het strand enz.

Fort Crèvecoeur in Accra, tegenwoordig bekend als Ussher Fort, werd in 1649 door de WIC gebouwd ter beveiliging van haar meest oostelijk gelegen vestiging aan de Goudkust. Van die eerste opzet zijn geen kaarten of plattegronden bewaard gebleven, evenmin als van de latere vorm van het fort na verbouwingen in de eerste helft van de achttiende eeuw. Slechts aan het eind van die eeuw, zijn de tekeningen van Leuthausen en Bartels (VEL794-795) van het al verwoeste fort gemaakt.

Deze negentiende-eeuwse afstandwijzer geeft een indruk van de omgeving van het fort. De adjudant van de gouverneur A. Magnin heeft deze metingen gemaakt door simpelweg in een hangmat met vier dragers het aantal uren en minuten bij te houden van een plek naar de ander. Deze ongeveer eenenzestig uur durende tocht begon bij het fort Crèvecoeur en liep via 39 vestingen, posten en rivieren naar fort St. Anthonij bij Axim. Magnin merkt op dat een voetganger tachtig procent van de in de tabel gegeven tijd nodig zou hebben om de lokaties te bereiken. Britse vestigingen zijn in dikke zwarte letters gedrukt en concentreren zich rond negen tot dertig uur afstand van Accra.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)