beschrijving beschrijving

Kaart van een kanaalontwerp tussen de rivieren Suriname en Saramacca

Afbeelding

Kaart van een kanaalontwerp tussen de rivieren Suriname en Saramacca

Böhm, Johann Gottfried Rabanus

Titel Leupe : Nadere kaart van de geprojecteerde doorsnyding tusschen de rivieren Suriname en Saramaca (ter hoogte van de redout Purmerend).

Deze kaart laat een projectplan zien voor het gebied gelegen tussen de rivieren Suriname en Saramacca ten Noordwesten van Paramaribo.

Dit plan omvat de aanleg van een kanaal lopende van de Suriname Rivier naar de Oranje Kreek, die in verbinding staat met de Saramaka Rivier.

Op de kaart is het kanaal groen onderlijnd.

Er loopt een stippellijn ten noorden van het kanaal van de Rio Suriname naar de Rio Saramacca, waarbij geschreven staat: Doorsteek door ‘t Bosch van Suriname naar Saramacca bedraagt 2589 Kettingen.

In de rechter benedenhoek van deze kaart staat een cartouche, waarin een profiel van het kanaal en aangrenzend land is getekend.

Zie ook de kaarten VEL1767A, 1767B, 1772, 1773.

Schaal van 1000 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 218 strepen[ca. 1 : 96.000] / [profiel] 230 Voet Rijn: = [ca. 1 : 520].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)